Lepiej starać się o wierzytelność w banku czy pożyczkę bez BIK?

Zwykle o zdobywaniu dodatkowych pieniędzy w formie wierzytelności mówi się że jest to pożyczka bądź kredyt. Niemniej jednak należy rozdzielić te dwa pojęcia - przypisując im w następstwie tego instytucje u których ubiegamy się o zastrzyk finansowy.

Tak naprawdę o pożyczkę staramy się wyłącznie w podmiotach pozabankowych - najczęściej są to prywatne przedsiębiorstwa albo osoby fizyczne posiadające wystarczający fundusz. Umowa obowiązuje w oparciu o KC. Za to mówiąc o kredytach - musimy kojarzyć z tym wyrażeniem jedynie banki i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe działające w oparciu prawa bankowego. W tym wypadku pieniądze na kredyt wydzielane są ze środków zdeponowanych przez innych klientów.

Wielokrotnie na przeszkodzie wzięcia kredytu w banku staje jednakowa rzecz. Banki chcą mieć pojęcie na co potrzebne są nam pieniądze o które się staramy i chcą posiadać wgląd do adaptacji naszego zamiaru kredytowego. Jeżeli mowa o pożyczkach w innych podmiotach - nie musimy podawać celu pozyskiwania pożyczki. Na dodatek pieniądze mogą zostać wydane nam w formie gotówki czy też przelewu. Struktura bankowa z kolei opiera się wyłącznie na przelewach na podane konto wierzyciela.

Jak są sporządzane umowy w obu postaciach zaświadczania usług kredytowych? Należy zacząć od tego, że umowy różnią się od siebie w dużej mierze. Umowa o pożyczkę może pozostać spisana bądź zawarta w formie ustnej (poniżej kwoty 500zł). Strony zawierające umowę mają tutaj wielkie pole do negocjacji, bo spisując umowę wolno ustalić również okres oddania całej wierzytelności jak i wartość całej pożyczki. Oprócz tego pożyczający nie weryfikuje swojego wierzyciela w Biurze Informacji Kredytowej. W taki sposób pożyczka wytwarza obszerne pole manewru i autonomię.

Kredyt który udziela nam bank jest ustabilizowany sygnowaną przez obie strony w umowie, pod rygorem odejścia od postanowień w momencie niedotrzymania warunków z jednej ze stron. W momencie podpisywania umowy wyznaczane są reguły i czas uregulowania całego zobowiązania, i tak znaczące elementy jak prowizje i opłaty. Na umowie początkowej znajdują się też zasady zmian warunków tejże umowy.