Kredyt w banku czy zobowiązanie pozabankowe?

Z reguły o uzyskiwaniu akcesoryjnych finansów na zasadzie wierzytelności mówi się że jest to pożyczka bądź kredyt. Jednak wypada rozłączyć te dwa określenia - przypisując im tym samym instytucje u których ubiegamy się o zastrzyk pieniężny.

Przede wszystkim o pożyczkę ubiegamy się tylko w instytucjach pozabankowych - zwykle są to prywatne przedsiębiorstwa bądź osoby mające odpowiedni kapitał. Porozumienie obowiązuje opierając się o o Kodeks Cywilny. Z kolei mówiąc o kredytach - musimy łączyć z tym stwierdzeniem wyłącznie banki i SKOK-i funkcjonujące w oparciu o prawo bankowe. W tym przypadku finanse na kredyt wydzielane są ze środków zdeponowanych przez innych klientów.

Wielokrotnie na przeszkodzie zaciągnięcia kredytu w banku staje ta sama kwestia. Banki muszą posiadać wiedzę na jaki cel potrzebne są nam pieniądze o które się staramy i lubią posiadać wgląd do adaptacji naszego zamiaru kredytowego. Jeżeli chodzi o pożyczki w innych instytucjach - nie musimy podawać zamiaru brania pożyczki. Oprócz tego pożyczki mogą zostać przekazane nam w postaci gotówki czy też przelewu bankowego. System bankowy za to oparta jest wyłącznie na przelewach na podany rachunek rozliczeniowy wierzyciela.

W jaki sposób są sporządzane umowy w obu formach zaświadczania usług kredytowych? Wypada zacząć od tego, że umowy różnią się od siebie w znacznym stopniu. Umowa o pożyczkę może zostać zapisana ewentualnie zawarta w formie ustnej ale wyłącznie poniżej 500zł. Obie strony mają tutaj wielkie pole do negocjacji, ponieważ spisując umowę możemy scharakteryzować zarówno czas oddania całej wierzytelności jak i cenę całej pożyczki. W dodatku kredytodawca nie weryfikuje swojego wierzyciela w Biurze Informacji Kredytowej. W taki sposób zapożyczenie wytwarza znaczące pole manewru i swobodę.

Kredyt który udostępnia nam bank jest ustabilizowany podpisaną przez dwie strony umową, pod rygorem zerwania w momencie niedotrzymania warunków z jednej ze stron. W momencie podpisywania umowy definiowane są normy i termin uregulowania kompletnego zobowiązania, i tak znaczące czynniki jak prowizje i odsetki. Na umowie źródłowej znajdują się dodatkowo zasady zmian warunków tej umowy.